Hvem er vi

Her vil vi fortælle lidt om Horsens LokalTv og hvordan det er opstået.


Hvad er vi ? Hvem er vi. ? Horsens LokalTV

Horsens LokalTV er videreførelsen af TVSketogSet, som blev drevet af Torkill Jensen, der desværre døde i 2019. Som hjælper havde Torkill Jensen et godt samarbejde med Find Gravesen, som er flyttet til byen for ikke så mange år siden.
Finds lokalkendskab var i starten naturligvis begrænset og han så som eneste mulighed for at videreføre TVSketogSet, at finde en anden lokal partner.


Hvem er vi. Horsens Videoklub.

Da Find i forvejen var medlem af Horsens Videoklub, var det naturligt af prøve TV videreført ad den vej. Horsens Videoklub påtog sig at forsøge videreførelse af stationen, med de begrænsninger klubbens medlemmer havde indenfor TV-området.
Idag drives stationen fuldstændig af frivillige videoamatører, med den fælles interesse, at lave videooptagelser.

Alle er medlem af Horsens Videoklub. Og alle er frivillige.
Der er ingen der aflønnes. Til optagelserne anvendes i stor udstrækning medlemmernes eget private udstyr og egne kameraer, suppleret med det sparsomme udstyr der blev ”arvet” fra TVSketogSet.


Socialdemoktatiet i Horsens havde været en god støtte for driften af TVSketogSet, og som god støtte til videreførelse af en lokal TV-kanal fik Horsens Videoklub ved overdragelsen overført en startkapital, som forvaltes af Videoklubbens bestyrelse.
En del af støtten er senere anvendt til indkøb af bl.a. trådløse mikrofoner.

Horsens Fællesantenneforening har ligeledes støttet anskaffelse af andet udstyr til produktionen.

Økonomisk styres stationen 100 % af bestyrelsen i Horsens Videoklub, som er ansvarlige overfor generalforsamlingen i klubben.
Der aflægges på klubbens årlige generalforsamling i januar separat regnskab for økonomien i stationen, idet alt vedr. TV-kanalen bogføres særskilt.

Al produktion er i dag multi-politisk og uafhængig. Dvs. at de enkelte indslag ikke er udtryk for stationens politiske ståsted. Ligesom stationen ikke har nogen partipolitisk tilknytning overhovedet, men på enhver måde vil søge at optræde neutralt formidlende..

Udsendelserne tilsigtes alene produceret på baggrund af producentens interesse for emnet og for videoproduktion generelt, samt interessen for at orientere om stort og småt i kommunen.
Alt sammen til glæde for så mange som muligt.

Af samme grund uploades de enkelte indslag til vores nye youtube-kanal, ligesom vi også orienterer via vores nye hjemmeside
www.horsenslokaltv.dk
Overordnet er klubbens medlemmer interesseret i at opretholde og udvikle stationen i den udstrækning tid og lyst tillader.

Bestyrelsen i Horsens Videoklub og Horsens LokalTV
16. febr. 2020