Kontakt


Vil du kontakte Horsens Lokal TV
kan du sende en email til
                            horsenslokaltv@stofanet.dk

 

Kontaktdata for: Februar 2020

Bestyrelsen for Horsens Videoklub og Horsens lokal Tv

Organisations

tilknytning

Navn

Adresse

Tlf.

E-mail adresse

Horsens LokalTV
Formand

Anker Frandsen

Dagnæsalle 5b
8700 Horsens

20 67 70 68

ejdalfrandsen@yahoo.dk
kasser

Anni Roskilde

Platanalle 15
8700 Horsens

75 64 36 44
42 32 92 56

roskilde.8700@stofanet.dk
sekretær

Bjarne Madsen

Dagnæsalle 1 C
8700 Horsens

40 54 47 24
31 34 70 90

bkm@stofanet.dk
Suppleant

Erik
Sindberg

Flintebakken 84 1. th 8700 Horsens

29 29 89 52

esindberg@outlook.dk